Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Janczewie

zawiązało się 6 listopada 2009 r. Stowarzyszenie zostało powołane w celu reprezentowania mieszkańców wsi Janczewo przeciwnych budowie wieży telefonii komórkowej w centrum wsi. Grupa inicjatywna opracowała Regulamin Stowarzyszenia, a także złożyła wniosek do Starosty Gorzowskiego o rejestrację Stowarzyszenia. W dniu 30.11.2009 r. Starostwo Powiatowe potwierdziło rejestrację Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Janczewie jako stowarzyszenia zwykłego dla których Starosta Gorzowski jest organem nadzoru (wykaz stowarzyszeń na dzień 4 marca 2015). Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Pan Andrzej Klepczuk. Na dzień 31 października Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Janczewie liczy 163 członków.

Działania Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Janczewie przyczyniały się do zaniechania budowy drugiej wieży telefonii komórkowej w naszej wsi.
Od maja 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Janczewie reprezentuje swoich członków w sprawie planowanej budowy elektrowni wiatrowych na obszarze Gralewo/Janczewo. Działania prawne i informacyjne Stowarzyszenia zmierzają do niedopuszczenia do realizacji tej inwestycji.

Kontakt:
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Janczewie
Andrzej Klepczuk
Janczewo 58
mail: aklepczuk@o2.pl