Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys:  Krystyna Podsiadło
Kontakt: Janczewo 1b, tel.: 95 7316 362

Pa42416703_161135408147703_1891583358996054016_n - Kopiani Krystyna Podsiadło jest sołtysem wsi Janczewo od 2007 r. (kadencja 2015-2019 to trzecia kadencja Pani Krystyny). Pani Krystyna wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne w Janczewo na areale 7,24 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż. W gospodarstwie prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska. Pani Krystyna jest przewodniczącą Rady Sołeckiej, dział także aktywnie w Radzie Parafialnej oraz Kole Gospodyń Wiejskich z Janczewo- jest zastępczynią przewodniczącej KGW.

 

Nowo wybrana Rada sołecka wraz z Panią sołtys Krystyną Podsiadło oraz Wójtem Gminy Santok Panem Józefem Ludniewskim. Janczewo, 22 października 2015 r.

Nowo wybrana Rada Sołecka wraz z Panią Sołtys Krystyną Podsiadło oraz Wójtem Gminy Santok Panem Józefem Ludniewskim. Janczewo, 22 października 2015 r.

Rada Sołecka:

Mariola Dobrzyńska
Barbara Kowalewska
Andrzej Myszkowski
Adam Rogoziński
Władysław Szymczak
Grzegorz Wiśniewski
Radosław Wołoszczuk