Przyjedź i obejrzyj

Filialny kościół szachulcowy (1735)

Janczewo to dawna posiadłość rycerska. Począwszy od XIV wieku wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. W XVII wieku, w czasie wojny trzydziestoletniej, została doszczętnie spustoszona. Skala zniszczeń była tak wielka, że jeszcze dziesięć lat po tej wojnie we wsi było tylko dwóch chłopów. Miejscowość podźwignęła się jednak. Mało tego – stała się centrum wielkiego majątku obejmującego okoliczne wsie Wawrów, Santok i Gralewo.

W latach 1733-1735 na miejscu starej, zniszczonej przez pożar świątyni z XIV wieku wzniesiono z fundacji Rudolfa von Schöninga nowy kościół. W 1880 roku dokładnie go odnowiono, a trzy lata później został zlikwidowany przykościelny cmentarz. W 1921 roku poddano dokładnej konserwacji wnętrze kościoła. Po drugiej wojnie światowej dostosowano go do potrzeb wiary katolickiej, usuwając m.in. ambonę z ołtarza. Wiodło mu się już niestety nieco gorzej. W 1995 roku – z uwagi na zły, grożący wręcz katastrofą budowlaną stan techniczny budowli – kościół zamknięto. Konserwator zabytków nakazał przeprowadzenie kapitalnego remontu, jednak zbieranie środków trwało wiele lat. Nabożeństwa odbywały się w pomieszczeniach byłego folwarku, a kościół powoli popadał w ruinę. Wydawało się, że nic mu już nie pomoże.

Zdesperowany proboszcz parafii ks. Adam Szuster zwrócił się o pomoc do mieszkańców parafii. Utworzono Fundację Na Rzecz Odbudowy Zabytkowego Kościoła pw. MB Królowej Polski w Janczewie. Ze sprzedawanych wśród parafian cegiełek udało się zebrać znaczną kwotę, resztę dofinansował Urząd Marszałkowski. Wiosną 2005 roku przystąpiono do odbudowy zawalonej kruchty, a już w sierpniu 2006 roku ponownie poświęcono wyremontowaną świątynię. Renowację zegara sponsorowali dawni mieszkańcy Jahnsfelde. W latach 2007-2008 odbudowano ogrodzenie i uporządkowano teren przykościelny.

Kościółek jest piękny. Zachowały się w nim: precyzyjnie odrestaurowany barokowy ołtarz (z herbem rodziny Schöning w zwieńczeniu), prospekt organowy z fisharmonią, empora boczna i empora kolatorska (pańska) nad wejściem. W pobliżu ołtarza umocowano tablicę pamiątkową, na której wymienieni są wszyscy tutejsi proboszczowie, począwszy od roku 1576. Świątynia wpisana jest do rejestru zabytków pod nr KOK-I-634/63 i 86/76. W 2007 roku inwestor, czyli Fundacja Na Rzecz Odbudowy Zabytkowego Kościoła pw. MB Królowej Polski w Janczewie uzyskała nagrodę „Modernizacji Roku”.

Autorką tekstu  jest Pani Maria Gonta. Tekst ukazał się także w www.polskaniezwykła.pl

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Filialny kościół szachulcowy (1735). Fot.:  Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Widok na kościół od strony drogi wojewódzkiej 158 (drogi głównej).  Fot.: Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Widok na kościół od bramy głównej.  Fot.: Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brama główna kościoła. Fot.: Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wejście do kościoła oraz odnowiony dziedziniec. Fot.:   Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Widok na ołtarz kościoła, ujęcie z antresoli. Fot.: Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Widok na ołtarz kościoła, ujęcie z antresoli. Fot.Maria i Bogdan  Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zwieńczenie ołtarza. Fot. Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Widok na organy i antresole. Fot. Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter;

Ołtarz. Fot. Maria i Bogdan Gonta

Processed by: Helicon Filter; OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ołtarz. Fot. Maria i Bogdan Gonta