Stan dróg powiatowych – informacja

W dniu 29.07.2019 w sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z Panem Romanem Królem radnym powiatu. Na spotkaniu obecny był również radny gminy Kłodawa Pan Ireneusz Winnicki. Głównym tematem spotkania był stan dróg powiatowych w naszym sołectwie oraz konieczność budowy ciągu pieszo/pieszo-rowerowego od Janczewo Kolonia do centrum wsi.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze wcześniej składane wnioski w tej sprawie (2016 r.), wraz z Panią Magdą Rzeczycką-Więckowską chcemy zainicjować ponowne starania o budowę ciągu pieszego/pieszo-rowerowego łączącego Janczewo Kolonia z centrum wsi.
Ze względu na utrudniony przejazd drogą Janczewo Kolonia w kierunku na Zdroisko chcemy również złożyć wniosek o pilne oczyszczenie poboczy z rozkrzewionych zarośli oraz poszerzenie i wyrównanie nawierzchni szutrowej na tym odcinku.

W terminie od 01-31 sierpnia w sklepie Lewiatan oraz Sawa zostaną wyłożone listy poparcia mieszkańców dla powyższych działań. Prosimy Mieszkańców Janczewa zainteresowanych realizacją tych działań o złożenie podpisów poparcia na listach. Listy te zostaną załączone do wniosków kierowanych do Rady Powiatu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka- Więckowska

Radne Gminy Santok

  67471754_2386067148298136_3031452372091011072_n  67562012_2386067168298134_3876164742909263872_n

PROTEST Blokada ronda w Wawrowie

Około 50 osób przez godzinę blokowało drogę nr 158 w Wawrowie w pobliżu Gorzowa. Mieszkańcy kilku miejscowości kolejny raz protestowali przeciwko budowie biogazowni i kurzej fermy w Różankach. Z przykrością informujemy o znikomej obecności mieszkańców Janczewa na proteście.

Dziękujemy Pani  Katarzyna Chmiel-Dera   za zorganizowanie protestu, wytrwałość i reprezentowanie naszych interesów w tak ważnej sprawie jakim jest blokada budowy biogazowni oraz 33 kurników chowu przemysłowego w Różankach. Mamy nadzieję, że jasno wyrażony społeczny sprzeciw w tej sprawie zostanie wysłuchany przez organy decyzyjne.

Fotorelacja

Dołącz do nas

Przypominamy :  33 kurniki hodowli przemysłowej na 2 ml kur rocznie i biogazownia ma powstać 2 km od JANCZEWA. Ze względu na brak bariery (otwarte pole, wzniesienie, brak ściany drzew) odór z tych inwestycji będzie swobodnie przemieszczał się w zasięgu około 5-8 km w zależności od siły wiatru. Materiały pofermentacyjne z biogazowni będą utylizowane na polach okalających Janczewo.

 

gf-kryn-paPh-1ugB_biogazownia-protest-664x442-nocrop

 

Pierwsze spotkanie projektowe „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”.

W dniu 18 lipca br na sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej wsi w związku z realizowanym projektem „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”.
Przedstawiono założenia, cele i rezultaty projektu oraz wyłoniono liderów poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Gminy Santok „Pomocna Dłoń” oraz Sołtys wsi dziękują za duże zaangażowanie mieszkańców w działania projektowe.

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n

Kolejny protest przeciwko budowie biogazowni i kurników

23 lipca godz. 16:00 nastąpi blokada ronda w Wawrowie (droga wojewódzka 158) w ramach wyrażenia PROTEST przeciwko budowie biogazowni i kurników.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Janczewa. Problem kurników i biogazowni to także NASZ problem! Inwestycje będzie oddalona 2 km od najbliższych zabudowań Janczewa.
Nie bądź obojętny!

60540924_2323545551235547_132217226722803712_o

Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok  „Pomocna Dłoń” z przyjemnością informuje, że z dniem 1 lipca br. rozpoczyna realizację projektu na terenie wsi Janczewo pod nazwą:
„W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami historii egipskiej księżniczki z Janczewa”.

W ramach projektu:
• zorganizowane zostaną cykliczne „spotkania przy fontannie” – opowieści o historii Janczewa,
• zagospodarowana zostanie przestrzeń pałacowo-parkowa poprzez nasadzenie 6 sadzonek platana, montaż ławek i śmietników parkowych oraz stojaka na rowery,
• zorganizowana zostanie wystawa prac plastycznych oraz pamiątek z kompleksu pałacowo-parkowego,
• odbędzie się wieczornica pt. „Egipska księżniczka z Janczewa”.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca 2019 roku o godz. 19.00 na Sali wiejskiej w Janczewie.
Zapraszamy serdecznie

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n

VI Janczewska 10

Drodzy Mieszkańcy Janczewa,VI Janczewska10 za nami. Pogoda dopieściła nas aż za bardzo i biegliśmy (oraz maszerowaliśmy) w rekordowej temperaturze.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Pani Mileny Surowiec,  zdjęć Pani Renaty Tyc, zdjęć Celina Kantarska Fotografia . Dziękujemy Paniom za wspaniałe fotograficzne reportaże.
Dziękujemy również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Janczewa za wspaniałe stoisko z wypiekami.
Krystyna Podsiadło

Sołtys wsi Janczewo

 61982642_2256671161311587_7020990361690439680_n  61706329_2256821911296512_7928684588203769856_n  61777169_2256671354644901_5910606204593242112_n
 61799890_2256671261311577_5489627932739502080_n  61584840_2256671387978231_1435710028345507840_n  61783330_2256671461311557_4228342882836152320_n

„W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami historii egipskiej księżniczki z Janczewa”

pragniemy poinformować Was, że jako Radne Sołectwa Janczewo, przy współudziale Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń” napisałyśmy projekt o dotację w ramach edycji programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych. Projekt zatytułowałyśmy „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami historii egipskiej księżniczki z Janczewa”.

Miło nam poinformować, że pomysł zdobył akceptację jurorów Lokalnej Komisji Grantowej i otrzymaliśmy dofinansowanie. 5 czerwca nastąpi uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej. Już wkrótce przedstawimy Państwu zakres działań związanych z realizacją założeń projektu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka-Więckowska
Radne Sołectwa Janczewo
 61516499_2334820853441350_9223077226004611072_n  61535828_2334820860108016_6511175012056039424_n

zdjęcia za: https://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/c…/carnap_martha.html

Stanowisko Rady Gminy Kłodawa ws budowy biogazowni

Poniżej publikujemy stanowisko Rady Gminy Kłodawa w sprawie planowanej w Różankach Szklarnia biogazowni. Jednogłośne i negatywne stanowisko członków Rady Gminy Kłodawa zostanie przedłożone Wójtowi Gminy Kłodawa oraz Inwestorowi.
Dziękujemy Pani Katarzyna Chmiel-Dera,która była wnioskodawczynią dokumentu.

STANOWISKO NR 1/2019 Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie planowanej „Elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Kłodawa” na terenie działki id 080104_2.0009.319/20, którego byłam wnioskodawcą. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa Andrzejowi Koronie oraz Koleżankom i Kolegom Radnym za jeden głos w tej sprawie! Czytaj dalej

Protest przeciwko budowie biogazowni w Różankach

Protest przeciwko budowie biogazowni (oraz planowanych innych inwestycjach powiązanych z biogazownią) zgromadził około 200 osób. Dziękujemy wszystkim osobom, które, pomimo złej pogody przyszły wyrazić swój protest przeciwko budowie biogazowni. Dziękujemy również organizatorce protestu, Pani Katarzyna Chmiel-Dera, radnej Rady Gminy Kłodawa.

Relacja filmowa zobacz
Zdjęcia zobacz

O proteście napisali również: Radio Gorzów , gorzowianin.com , Gazeta Lubuska , gorzowwielkopolski.naszemiasto.com

Równolegle z działaniami społeczeństwa (petycje przeciwko budowie, zgłaszanie wniosków i uwag do inwestycji, protest) zostały podjęte kroki administracyjne. Pozwolę sobie zacytować tu Panią Katarzynę Chmiel- Dura, radną Rady Gminy Kłodawa:  “Na najbliższej sesji Rady Gminy Kłodawa będą dwa ważne punkty, o które wnioskowałam w kontekście budowy biogazowni w Różankach. Będzie to uchwała Rady Gminy Kłodawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa na obszarze Różanki i działkach 319/20 I 319/24, na których planowane są biogazownia i ferma kurza. Chodziło o wprowadzenie do planu zakazu chowu i hodowli zwierząt oraz gospodarki odpadami, w tym biogazowni.Druga sprawa to stanowisko Rady Gminy Kłodawa, wyrażające sprzeciw i dezaprobatę dla inwestycji biogazowni w Różankach. Głosowanie nad tymi dwiema kwestiami 29 maja br.”.

Dziękujemy radnym Rady Gminy Kłodawa oraz Wójt Anne Mołodciak i pracownikom Urzędu Gminy Kłodawa za podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i normalnych standardów życia mieszkańcom Różanek, Janczewa i Wawrowa.

Krystyna PodsiadłoSołtys wsi Janczewo

 60499491_1185297541652290_1090478379544608768_n  60634575_1185297584985619_2845036188555804672_n  61168929_1185297641652280_7549448296046002176_n