Archiwa kategorii: Rada Sołecka

Podziękowania

Szanowni Mieszkańcy Janczewa,
serdecznie dziękuję za zgłoszenie mojej kandydatury na funkcję sołtysa wsi Janczewo. Niestety z powodu zagrożeń związanych z covid-19 i obostrzeń dotyczących zgromadzeń nie mogę spotkać się z Państwem osobiście, tak, jak to miało miejsce podczas ostatnich trzech kadencji pełnienia przeze mnie funkcji sołtysa.
Ufam, że działania, jakie w ciągu ostatnich 13 lat podjęliśmy wraz z Radą Sołecką przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności Janczewa i poprawy jakości życia mieszkańców. Mam również nadzieję, że nasze plany działań na najbliższe 3 lata, otrzymają Państwa dalsze poparcie i akceptację.
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Janczewo.
Z wyrazami szacunku,
Krystyna Podsiadło
42416703_161135408147703_1891583358996054016_n - Kopia

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich PRZESUNIĘTE

W związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy Santok, a w konsekwencji brakiem możliwości technicznych przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, jesteśmy zmuszeni przesunąć ich termin.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie dotychczasowe kandydatury na Sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Komisji Wyborczych pozostają aktualne. Nowy termin wyborów przedstawimy w najszybszym możliwym terminie.

wybory

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021

W dniu 14 września o godz. 18:00 odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na rok 2021. W zebraniu wzięło udział 67 mieszkańców naszej wsi. W trakcie spotkania wpłynął jeden wniosek złożony przez Klub “Iskra” dot. wydzielenia środków w budżecie sołectwa na siedziska na trybunach przy boisku piłkarskim. Wniosek został przyjęty. Środki z funduszu sołeckiego na rok 2021 zostały rozdysponowane, przegłosowane i przyjęte w sposób następujący:

  • 6 tys zł pielęgnacja zieleni wsi,
  • 4 tys zł imprezy okolicznościowe,
  • 154,90 zł prowadzenie biura,
  • 12 tys zł siedziska na trybunach przy boisku piłkarskim w Janczewie,
  • 24.900 zł wkład środków sołectwa na dalsze zagospodarowanie parku w Janczewie pod kątem adaptacji obszarów parkowych dla dzieci i młodzieży w tym skatepark oraz  stoły do pingponga,  tor do gry w bulle.

Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Santok Pan Paweł Pisarek, któremu serdecznie dziękujemy za przybycie i przedstawienie projektu skateparku i pozostałych elementów sportowo – rekreacyjnych projektu dla dzieci i młodzieży,  których realizacja zaplanowana jest na przyszły rok.

Projekt skate paky w Parku w Janczewie przygotowany przez Urząd Gminy Santok

Projekt skateparku w Parku w Janczewie przygotowany przez Urząd Gminy Santok

Na spotkaniu przedłożone zostały również działania administracyjne podjęte  przez Urząd Gminy Santok  w sprawie jakości i bezpieczeństwa dróg powiatowych ( ul. Wylotowa, ul. Sportowa, kwestia ciągu pieszo-rowerowego na ul. Długiej).

 

Krystyna Podsiadło Sołtys wsi Janczewo

 

 

ZEBRANIE Fundusz sołecki 2021

W dniu 14.09.2020 o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Janczewie odbędzie się zebranie wiejskie ws podziału funduszu sołeckiego.
Zgodnie ze statutem sołectwa, w przypadku kworum drugi termin zebrania wyznaczony został na godz. 18:15.
Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2019
3. Sprawy bieżące
4. Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 i podjęcie uchwały
5. Dyskusja i wolne wnioski.
Uczestników zebrania obowiązuje noszenie maseczek ochronnych podczas trwania zebrania.
119037639_2733849480205150_7873753995659988066_n

 

Życzenia Wielkanocne 2020

Drodzy Mieszkańcy Janczewa,
w tym wyjątkowym czasie kierujemy do Państwa szczególne życzenia Wielkanocne.

Przede wszystkim zdrowia i nadziei, bo przecież wszystko co trudne musi w końcu odejść.
Dużo ciepła i wirtualnych uścisków z bliskimi.
Siły na przetrwanie tych trudnych okoliczności, ale także zrozumienia i próby wyciągnięcia z nich dobrych wniosków.
Bliskości, mimo, że tej internetowej, bo przecież liczy się to, że o sobie pamiętamy i jesteśmy razem.
Radości i spokoju, aby w te Święta móc cieszyć się tym, co naprawdę ważne.

Krystyna Podsiadło Sołtys wsi Janczewo
wraz z Radą Sołecką

wielkanoc_2020

NIE WYPALAJCIE TRAW

Szanowni Mieszkańcy, apeluję do wszystkich mieszkańców :

NIE WYPALAJCIE TRAW

Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.
Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby; giną małe zwierzęta, takie jak np. dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak zające, sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.

Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne: wypalającym trawy na łąkach i nieużytkach grozi nawet 10 lat więzienia i utrata dopłat oraz kara grzywny do 5 tys. zł.

Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest bowiem jednym z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. Rolnikowi, który świadomie wypala grunty rolne, grozi obniżenie o 25 % całkowitej kwoty należnych mu z UE płatności, a w zupełnie skrajnych przypadkach, na przykład stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Apelujemy: jesteś świadkiem wypalania, podpalania traw ALARMUJ na te. 112

akt prawny otwórz

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi

91566097_523292135281829_2178733890175238144_o

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ RAD SOŁECKICH PRZESUNIĘTE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, a także wprowadzonym dodatkowym zakazem organizowania zgromadzeń informuję, iż jestem zmuszony przesunąć termin wyborów na Sołtysów oraz do Rad Sołeckich. Zmianie nie ulegają pozostałe daty związane z kalendarzem wyborczym dlatego zgłoszenia kandydatów na Sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 30.03.2020 ( poniedziałek ).

Oczekując na decyzję Prezesa Rady Ministrów dotyczącą stanu epidemii na terenie całego kraju nowy termin głosowania przedstawię w momencie, gdy znane będą decyzje Rządu RP odnośnie epidemii.

Wójt Gmin Santok     Paweł Pisarek

santok_herb

Podziękowania

W imieniu Mieszkańców Janczewa, składam serdeczne podziękowania za pracę w warunkach zagrożenia zdrowia wszystkim pracownikom i właścicielom sklepów spożywczych w Janczewie. Dziękujemy serdecznie za państwa poświęcenie, dzięki któremu zapewnione mamy zakupy w bezpiecznych warunkach oraz szeroką dostępność towarów.
Dziękujemy.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

z6452243