Archiwa kategorii: Rada Sołecka

Życzenia Wielkanocne 2020

Drodzy Mieszkańcy Janczewa,
w tym wyjątkowym czasie kierujemy do Państwa szczególne życzenia Wielkanocne.

Przede wszystkim zdrowia i nadziei, bo przecież wszystko co trudne musi w końcu odejść.
Dużo ciepła i wirtualnych uścisków z bliskimi.
Siły na przetrwanie tych trudnych okoliczności, ale także zrozumienia i próby wyciągnięcia z nich dobrych wniosków.
Bliskości, mimo, że tej internetowej, bo przecież liczy się to, że o sobie pamiętamy i jesteśmy razem.
Radości i spokoju, aby w te Święta móc cieszyć się tym, co naprawdę ważne.

Krystyna Podsiadło Sołtys wsi Janczewo
wraz z Radą Sołecką

wielkanoc_2020

NIE WYPALAJCIE TRAW

Szanowni Mieszkańcy, apeluję do wszystkich mieszkańców :

NIE WYPALAJCIE TRAW

Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.
Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby; giną małe zwierzęta, takie jak np. dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak zające, sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.

Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne: wypalającym trawy na łąkach i nieużytkach grozi nawet 10 lat więzienia i utrata dopłat oraz kara grzywny do 5 tys. zł.

Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest bowiem jednym z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. Rolnikowi, który świadomie wypala grunty rolne, grozi obniżenie o 25 % całkowitej kwoty należnych mu z UE płatności, a w zupełnie skrajnych przypadkach, na przykład stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Apelujemy: jesteś świadkiem wypalania, podpalania traw ALARMUJ na te. 112

akt prawny otwórz

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi

91566097_523292135281829_2178733890175238144_o

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ RAD SOŁECKICH PRZESUNIĘTE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, a także wprowadzonym dodatkowym zakazem organizowania zgromadzeń informuję, iż jestem zmuszony przesunąć termin wyborów na Sołtysów oraz do Rad Sołeckich. Zmianie nie ulegają pozostałe daty związane z kalendarzem wyborczym dlatego zgłoszenia kandydatów na Sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 30.03.2020 ( poniedziałek ).

Oczekując na decyzję Prezesa Rady Ministrów dotyczącą stanu epidemii na terenie całego kraju nowy termin głosowania przedstawię w momencie, gdy znane będą decyzje Rządu RP odnośnie epidemii.

Wójt Gmin Santok     Paweł Pisarek

santok_herb

Podziękowania

W imieniu Mieszkańców Janczewa, składam serdeczne podziękowania za pracę w warunkach zagrożenia zdrowia wszystkim pracownikom i właścicielom sklepów spożywczych w Janczewie. Dziękujemy serdecznie za państwa poświęcenie, dzięki któremu zapewnione mamy zakupy w bezpiecznych warunkach oraz szeroką dostępność towarów.
Dziękujemy.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

z6452243

Pomoc dla potrzebujących

Szanowni Państwo,
w związku z istniejącym stanem epidemiologicznym informuję, iż wszystkie osoby, które nie powinny opuszczać domów, mieszkań (osoby starsze, samotne lub chwilowo bez wsparcia rodziny) mogą liczyć na naszą pomoc w zakupie leków, zrobieniu zakupów.
Zgłosiły się do nas trzy osoby, które w ramach wolontariatu bardzo chętnie pomogą.
Jeśli taka pomoc jest konieczna proszę o kontakt pod numerem tel. 603293693 (sołtys wsi Janczewo) lub o kontakt z Panią Anitą Łukowiak (OPS Santok) pod numerem 507488935.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

unnamed22

Podziękowania dla służb medycznych

W imieniu Mieszkańców Janczewa, pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim pracownikom służb medycznych, ratunkowych, pielęgniarkom, lekarzom, pracownikom laboratoriów medycznych.

Prowadzenie leczenia i opieki medycznej w warunkach zagrożenia własnego zdrowia i życia, przy braku podstawowych środków ochrony osobistej jest dziś z Państwa strony ogromnym heroizmem. Państwa służba, pozwala nam, zwykłym obywatelom zachować w tych trudnych czasach nadzieję. Dziękujemy.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

1

Informacja dotycząca zmiany warunków odbioru odpadów z domostw.

Szanowni Państwo, informuję, iż od 1 kwietnia 2020 zmieniają się warunki odbioru odpadów:
– segregacja śmieci jest obowiązkowa. Osoby, które do tej pory nie segregowały śmieci obowiązkowo muszą złożyć nową deklarację do MG6 lub Urzędu Gminy. Druki deklaracji można pobrać w internecie oraz dostępne są w sklepie Lewiatan lub u sołtysa wsi Janczewo. Wypełnione deklaracje można wrzucać do skrzynki podawczej przed UG Santok lub wysłać mailem, pocztą do MG6.
– kwota opłaty od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi 24 zł brutto,
– każda nieruchomość posiadająca własny kompostownik może pomniejszyć wpłatę o 5 zł od miesięcznej kwoty łącznej,
– proszę by na bieżąco uaktualniać deklaracje w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, zmiana miejsca zamieszkania przez mieszkańca nieruchomości).

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

Obowiązkowa-segregacja-www-baner