Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Prace porządkowe na cmentarzu

CZYN SPOŁECZNY
Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy wszystkich, dla których estetyka naszej wsi jest ważna! W sobotę 19 października o godz. 10:00 spotykamy się na cmentarzu w Janczewie.
Proszę o zabranie ze sobą rękawic ochronnych: czeka nas malowanie, grabienie, nasadzanie zieleni.
Osoby chętne proszone są o deklaracje pod postem.
Do zobaczenia!
Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

2203

Informacja dot. postępowania administracyjnego ws. biogazowni w Różankach

Szanowni Państwo,
kilka informacji dotyczących postępowania administracyjnego ws planowanej inwestycji biogazowni w Różankach.
– wniosków i uwag do planowanej inwestycji oraz raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez inwestora wpłynęło około 1500. Ze względu na ilość zgłoszonych wniosków i uwag opracowanie ich zostało przedłużone, a w konsekwencji przygotowano kilkadziesiąt punktów do których musi ustosunkować się inwestor (dotyczy to przede wszystkim uzupełnienia dokumentacji o dane istotne),
– wszystkie osoby, które wnioskowały o uznanie za stronę postępowania administracyjnego stały się tą stroną, ale ze względu na ilość osób które złożyły taki wniosek, komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem obwieszczeń. Tak więc, prosimy o sprawdzanie publikowanych obwieszczeń na stronie

Informujemy również, iż Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów na których między innymi planowana jest inwestycja biogazowni.
Clipboard01456

Zaproszenie

W imieniu Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń”, Rady Sołeckiej oraz Sołtys wsi Janczewo zapraszamy Państwa serdecznie do Parku Pałacowego w Janczewie na uroczyste nasadzenie platanów jako symbolu nowego pokolenia w ramach projektu

“W poszukiwaniu własnej tożsamości- śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”, które odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00.

Zapraszamy
Rada sołecka wsi Janczewo
Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n.

 

Niebezpieczne znalezisko

W dniu wczorajszym podczas prac rewitalizacyjnych na zbiorniku wodnym w parku w Janczewie znaleziony został niewybuch z II wojny światowej. W celu bezpiecznego wydobycia i zabezpieczenia pocisku wezwana została ekipa saperska. Skontrolowany został również najbliższy teren pod kątem obecności niewypałów.

UWAGA! Po znalezieniu niewybuchu, niewypału, bomby itp. w celu ochrony ludzi należy powiadomić Policję tel.: 997 / 112 lub Centrum Zarządzania Kryzysowego 95 711 52 49
Informując należy:
– precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
– określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość
– podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku
 
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów: podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać ich do ognia.

 

 68680178_376966776297203_3142998973485154304_n  68934029_1523392211136486_6610203415869915136_n  67967414_810514916009907_413047786540367872_n

Stan dróg powiatowych – informacja

W dniu 29.07.2019 w sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z Panem Romanem Królem radnym powiatu. Na spotkaniu obecny był również radny gminy Kłodawa Pan Ireneusz Winnicki. Głównym tematem spotkania był stan dróg powiatowych w naszym sołectwie oraz konieczność budowy ciągu pieszo/pieszo-rowerowego od Janczewo Kolonia do centrum wsi.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze wcześniej składane wnioski w tej sprawie (2016 r.), wraz z Panią Magdą Rzeczycką-Więckowską chcemy zainicjować ponowne starania o budowę ciągu pieszego/pieszo-rowerowego łączącego Janczewo Kolonia z centrum wsi.
Ze względu na utrudniony przejazd drogą Janczewo Kolonia w kierunku na Zdroisko chcemy również złożyć wniosek o pilne oczyszczenie poboczy z rozkrzewionych zarośli oraz poszerzenie i wyrównanie nawierzchni szutrowej na tym odcinku.

W terminie od 01-31 sierpnia w sklepie Lewiatan oraz Sawa zostaną wyłożone listy poparcia mieszkańców dla powyższych działań. Prosimy Mieszkańców Janczewa zainteresowanych realizacją tych działań o złożenie podpisów poparcia na listach. Listy te zostaną załączone do wniosków kierowanych do Rady Powiatu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka- Więckowska

Radne Gminy Santok

  67471754_2386067148298136_3031452372091011072_n  67562012_2386067168298134_3876164742909263872_n

PROTEST Blokada ronda w Wawrowie

Około 50 osób przez godzinę blokowało drogę nr 158 w Wawrowie w pobliżu Gorzowa. Mieszkańcy kilku miejscowości kolejny raz protestowali przeciwko budowie biogazowni i kurzej fermy w Różankach. Z przykrością informujemy o znikomej obecności mieszkańców Janczewa na proteście.

Dziękujemy Pani  Katarzyna Chmiel-Dera   za zorganizowanie protestu, wytrwałość i reprezentowanie naszych interesów w tak ważnej sprawie jakim jest blokada budowy biogazowni oraz 33 kurników chowu przemysłowego w Różankach. Mamy nadzieję, że jasno wyrażony społeczny sprzeciw w tej sprawie zostanie wysłuchany przez organy decyzyjne.

Fotorelacja

Dołącz do nas

Przypominamy :  33 kurniki hodowli przemysłowej na 2 ml kur rocznie i biogazownia ma powstać 2 km od JANCZEWA. Ze względu na brak bariery (otwarte pole, wzniesienie, brak ściany drzew) odór z tych inwestycji będzie swobodnie przemieszczał się w zasięgu około 5-8 km w zależności od siły wiatru. Materiały pofermentacyjne z biogazowni będą utylizowane na polach okalających Janczewo.

 

gf-kryn-paPh-1ugB_biogazownia-protest-664x442-nocrop

 

Pierwsze spotkanie projektowe „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”.

W dniu 18 lipca br na sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej wsi w związku z realizowanym projektem „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”.
Przedstawiono założenia, cele i rezultaty projektu oraz wyłoniono liderów poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Gminy Santok „Pomocna Dłoń” oraz Sołtys wsi dziękują za duże zaangażowanie mieszkańców w działania projektowe.

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n