Archiwa autora: admin

Stoisko naszej wsi na Dożynkach Gminnych 2019

Chciałam zaprezentować Państwu stoisko naszej wsi przygotowane na Dożynki Gminne, których gospodarzem w tym roku był Wawrów. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w budowę stoiska oraz osobom które podarowały plony ze swoich pól i ogrodów. Dziękuje również paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Janczewie za obsługę ( i wspaniałą oprawę pięknymi tradycyjnymi strojami ludowymi) naszego stoiska. Nasz stoisko zostało uhonorowane wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku grono osób zaangażowanych w tą piękną tradycję wpisana w nasza kulturową tożsamość powiększy się o naszą… młodzież.
Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

 70476476_2416095551818903_6666976097474707456_n  70536285_1501447799998418_3380181923862151168_n  69751898_399068474319915_6429560982640525312_n(1)
 70154888_460544727873353_1477311536841097216_n  70411025_730489810744412_6448397326221312000_n  69981096_2458351674398368_6142471770709426176_n

Czytaj dalej

Informacja dot. postępowania administracyjnego ws. biogazowni w Różankach

Szanowni Państwo,
kilka informacji dotyczących postępowania administracyjnego ws planowanej inwestycji biogazowni w Różankach.
– wniosków i uwag do planowanej inwestycji oraz raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez inwestora wpłynęło około 1500. Ze względu na ilość zgłoszonych wniosków i uwag opracowanie ich zostało przedłużone, a w konsekwencji przygotowano kilkadziesiąt punktów do których musi ustosunkować się inwestor (dotyczy to przede wszystkim uzupełnienia dokumentacji o dane istotne),
– wszystkie osoby, które wnioskowały o uznanie za stronę postępowania administracyjnego stały się tą stroną, ale ze względu na ilość osób które złożyły taki wniosek, komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem obwieszczeń. Tak więc, prosimy o sprawdzanie publikowanych obwieszczeń na stronie

Informujemy również, iż Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów na których między innymi planowana jest inwestycja biogazowni.
Clipboard01456

Dożynkowy wieniec

Drodzy Mieszkańcy Janczewa, z ogromna przyjemnością chcę zaprezentować Państwu zdjęcia z prac nad wieńcem dożynkowym przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Janczewa. Zdjęcia te tylko w niewielkim stopniu oddają ogrom pracy wykonanej przez panie z KGW. Pragnę podziękować wszystkim paniom, które stworzyły wieniec dożynkowy i zadbały by tradycja, jak co roku, dopełniła się.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo
 70603596_2682116321820764_8117755710067965952_n  69551765_385244805434480_6114925997956530176_n  70003958_373314060262685_6385175811351117824_n
 69875671_1221679224669064_7980713263681765376_n  70240706_2195161883928226_4811243045246730240_n  69652675_415388392444380_944319186467815424_n

Czytaj dalej

Sadzimy platany

W dniu 31 sierpnia br. w ramach realizacji projektu: “W poszukiwaniu własnej tożsamości śladami egipskiej księżniczki z Janczewa” odbyła się uroczystość symbolicznego nasadzenia platanów w “Parku Pałacowym” w Janczewie.

Drzewa zasadzone zostały przez:
1. Przedstawicieli OSP Janczewo
2. Przedstawicielki KGW w Janczewie
3. Panią Sołtys i przedstawiciela Rady Sołeckiej.
4. Przedstawicieli nowego pokolenia mieszańców wsi
5. Przedstawicieli “Starszego” pokolenia mieszkańców wsi.
6. Przedstawicieli: Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń”, Rady Powiatu, Urzędu Gminy Santok.
Po uroczystości odbyło się wspólne biesiadowanie z mieszkańcami wsi. Dziękujemy za przybycie i wspaniała zabawę.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka – Więckowska
Radne RG Santok

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n

Zaproszenie

W imieniu Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń”, Rady Sołeckiej oraz Sołtys wsi Janczewo zapraszamy Państwa serdecznie do Parku Pałacowego w Janczewie na uroczyste nasadzenie platanów jako symbolu nowego pokolenia w ramach projektu

“W poszukiwaniu własnej tożsamości- śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”, które odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00.

Zapraszamy
Rada sołecka wsi Janczewo
Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n.

 

Niebezpieczne znalezisko

W dniu wczorajszym podczas prac rewitalizacyjnych na zbiorniku wodnym w parku w Janczewie znaleziony został niewybuch z II wojny światowej. W celu bezpiecznego wydobycia i zabezpieczenia pocisku wezwana została ekipa saperska. Skontrolowany został również najbliższy teren pod kątem obecności niewypałów.

UWAGA! Po znalezieniu niewybuchu, niewypału, bomby itp. w celu ochrony ludzi należy powiadomić Policję tel.: 997 / 112 lub Centrum Zarządzania Kryzysowego 95 711 52 49
Informując należy:
– precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
– określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość
– podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku
 
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów: podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać ich do ognia.

 

 68680178_376966776297203_3142998973485154304_n  68934029_1523392211136486_6610203415869915136_n  67967414_810514916009907_413047786540367872_n

Stan dróg powiatowych – informacja

W dniu 29.07.2019 w sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z Panem Romanem Królem radnym powiatu. Na spotkaniu obecny był również radny gminy Kłodawa Pan Ireneusz Winnicki. Głównym tematem spotkania był stan dróg powiatowych w naszym sołectwie oraz konieczność budowy ciągu pieszo/pieszo-rowerowego od Janczewo Kolonia do centrum wsi.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze wcześniej składane wnioski w tej sprawie (2016 r.), wraz z Panią Magdą Rzeczycką-Więckowską chcemy zainicjować ponowne starania o budowę ciągu pieszego/pieszo-rowerowego łączącego Janczewo Kolonia z centrum wsi.
Ze względu na utrudniony przejazd drogą Janczewo Kolonia w kierunku na Zdroisko chcemy również złożyć wniosek o pilne oczyszczenie poboczy z rozkrzewionych zarośli oraz poszerzenie i wyrównanie nawierzchni szutrowej na tym odcinku.

W terminie od 01-31 sierpnia w sklepie Lewiatan oraz Sawa zostaną wyłożone listy poparcia mieszkańców dla powyższych działań. Prosimy Mieszkańców Janczewa zainteresowanych realizacją tych działań o złożenie podpisów poparcia na listach. Listy te zostaną załączone do wniosków kierowanych do Rady Powiatu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka- Więckowska

Radne Gminy Santok

  67471754_2386067148298136_3031452372091011072_n  67562012_2386067168298134_3876164742909263872_n

PROTEST Blokada ronda w Wawrowie

Około 50 osób przez godzinę blokowało drogę nr 158 w Wawrowie w pobliżu Gorzowa. Mieszkańcy kilku miejscowości kolejny raz protestowali przeciwko budowie biogazowni i kurzej fermy w Różankach. Z przykrością informujemy o znikomej obecności mieszkańców Janczewa na proteście.

Dziękujemy Pani  Katarzyna Chmiel-Dera   za zorganizowanie protestu, wytrwałość i reprezentowanie naszych interesów w tak ważnej sprawie jakim jest blokada budowy biogazowni oraz 33 kurników chowu przemysłowego w Różankach. Mamy nadzieję, że jasno wyrażony społeczny sprzeciw w tej sprawie zostanie wysłuchany przez organy decyzyjne.

Fotorelacja

Dołącz do nas

Przypominamy :  33 kurniki hodowli przemysłowej na 2 ml kur rocznie i biogazownia ma powstać 2 km od JANCZEWA. Ze względu na brak bariery (otwarte pole, wzniesienie, brak ściany drzew) odór z tych inwestycji będzie swobodnie przemieszczał się w zasięgu około 5-8 km w zależności od siły wiatru. Materiały pofermentacyjne z biogazowni będą utylizowane na polach okalających Janczewo.

 

gf-kryn-paPh-1ugB_biogazownia-protest-664x442-nocrop

 

Pierwsze spotkanie projektowe „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”.

W dniu 18 lipca br na sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej wsi w związku z realizowanym projektem „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”.
Przedstawiono założenia, cele i rezultaty projektu oraz wyłoniono liderów poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Gminy Santok „Pomocna Dłoń” oraz Sołtys wsi dziękują za duże zaangażowanie mieszkańców w działania projektowe.

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n