Aktualności dot. odbioru odpadów

Przypominamy, że w związku ze zmianą operatora od 1 kwietnia br. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się konsorcjum firm INNEKO Sp. z o.o. i KOMUNALNIK, dlatego też powstające odpady prosimy wrzucać do nowych pojemników.
Jednocześnie zawiadamiamy, że kończąca współpracę z gminą Santok firma ENERIS Surowce od 8 kwietnia dokona odbioru swoich pojemników wraz z ostatnim odbiorem nagromadzonych odpadów.
Ponadto informujemy, że w przypadku nie otrzymania dotychczas pojemnika przeznaczonego na zbiórkę odpadów pozostałych po segregacji (kolor czarny) lub pojemnika na bioodpady (kolor brązowy) należy powiadomić telefonicznie Urząd Gminy Santok (telefon kontaktowy 95 728-75-17) lub skontaktować się bezpośrednio ze Związkiem Celowym Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. (telefon kontaktowy 95 7287 101, 95 7287 102, 95 7287 105).
Worki na zbiórkę poszczególnych frakcji odpadów oraz harmonogramy odbioru będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców w najbliższych dniach.
Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności!

za: www.santok.pl

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

herb