Informacja dot. postępowania administracyjnego ws. biogazowni w Różankach

Szanowni Państwo,
kilka informacji dotyczących postępowania administracyjnego ws planowanej inwestycji biogazowni w Różankach.
– wniosków i uwag do planowanej inwestycji oraz raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez inwestora wpłynęło około 1500. Ze względu na ilość zgłoszonych wniosków i uwag opracowanie ich zostało przedłużone, a w konsekwencji przygotowano kilkadziesiąt punktów do których musi ustosunkować się inwestor (dotyczy to przede wszystkim uzupełnienia dokumentacji o dane istotne),
– wszystkie osoby, które wnioskowały o uznanie za stronę postępowania administracyjnego stały się tą stroną, ale ze względu na ilość osób które złożyły taki wniosek, komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem obwieszczeń. Tak więc, prosimy o sprawdzanie publikowanych obwieszczeń na stronie

Informujemy również, iż Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów na których między innymi planowana jest inwestycja biogazowni.
Clipboard01456