Stan dróg powiatowych – informacja

W dniu 29.07.2019 w sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z Panem Romanem Królem radnym powiatu. Na spotkaniu obecny był również radny gminy Kłodawa Pan Ireneusz Winnicki. Głównym tematem spotkania był stan dróg powiatowych w naszym sołectwie oraz konieczność budowy ciągu pieszo/pieszo-rowerowego od Janczewo Kolonia do centrum wsi.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze wcześniej składane wnioski w tej sprawie (2016 r.), wraz z Panią Magdą Rzeczycką-Więckowską chcemy zainicjować ponowne starania o budowę ciągu pieszego/pieszo-rowerowego łączącego Janczewo Kolonia z centrum wsi.
Ze względu na utrudniony przejazd drogą Janczewo Kolonia w kierunku na Zdroisko chcemy również złożyć wniosek o pilne oczyszczenie poboczy z rozkrzewionych zarośli oraz poszerzenie i wyrównanie nawierzchni szutrowej na tym odcinku.

W terminie od 01-31 sierpnia w sklepie Lewiatan oraz Sawa zostaną wyłożone listy poparcia mieszkańców dla powyższych działań. Prosimy Mieszkańców Janczewa zainteresowanych realizacją tych działań o złożenie podpisów poparcia na listach. Listy te zostaną załączone do wniosków kierowanych do Rady Powiatu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka- Więckowska

Radne Gminy Santok

  67471754_2386067148298136_3031452372091011072_n  67562012_2386067168298134_3876164742909263872_n