Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

Zaproszenie

W imieniu Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń”, Rady Sołeckiej oraz Sołtys wsi Janczewo zapraszamy Państwa serdecznie do Parku Pałacowego w Janczewie na uroczyste nasadzenie platanów jako symbolu nowego pokolenia w ramach projektu

“W poszukiwaniu własnej tożsamości- śladami egipskiej księżniczki z Janczewa”, które odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00.

Zapraszamy
Rada sołecka wsi Janczewo
Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

66450977_2365417073715061_6797834164616822784_n.

 

Niebezpieczne znalezisko

W dniu wczorajszym podczas prac rewitalizacyjnych na zbiorniku wodnym w parku w Janczewie znaleziony został niewybuch z II wojny światowej. W celu bezpiecznego wydobycia i zabezpieczenia pocisku wezwana została ekipa saperska. Skontrolowany został również najbliższy teren pod kątem obecności niewypałów.

UWAGA! Po znalezieniu niewybuchu, niewypału, bomby itp. w celu ochrony ludzi należy powiadomić Policję tel.: 997 / 112 lub Centrum Zarządzania Kryzysowego 95 711 52 49
Informując należy:
– precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
– określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość
– podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku
 
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów: podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać ich do ognia.

 

 68680178_376966776297203_3142998973485154304_n  68934029_1523392211136486_6610203415869915136_n  67967414_810514916009907_413047786540367872_n

Stan dróg powiatowych – informacja

W dniu 29.07.2019 w sali wiejskiej w Janczewie odbyło się spotkanie z Panem Romanem Królem radnym powiatu. Na spotkaniu obecny był również radny gminy Kłodawa Pan Ireneusz Winnicki. Głównym tematem spotkania był stan dróg powiatowych w naszym sołectwie oraz konieczność budowy ciągu pieszo/pieszo-rowerowego od Janczewo Kolonia do centrum wsi.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze wcześniej składane wnioski w tej sprawie (2016 r.), wraz z Panią Magdą Rzeczycką-Więckowską chcemy zainicjować ponowne starania o budowę ciągu pieszego/pieszo-rowerowego łączącego Janczewo Kolonia z centrum wsi.
Ze względu na utrudniony przejazd drogą Janczewo Kolonia w kierunku na Zdroisko chcemy również złożyć wniosek o pilne oczyszczenie poboczy z rozkrzewionych zarośli oraz poszerzenie i wyrównanie nawierzchni szutrowej na tym odcinku.

W terminie od 01-31 sierpnia w sklepie Lewiatan oraz Sawa zostaną wyłożone listy poparcia mieszkańców dla powyższych działań. Prosimy Mieszkańców Janczewa zainteresowanych realizacją tych działań o złożenie podpisów poparcia na listach. Listy te zostaną załączone do wniosków kierowanych do Rady Powiatu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka- Więckowska

Radne Gminy Santok

  67471754_2386067148298136_3031452372091011072_n  67562012_2386067168298134_3876164742909263872_n