Kolejna niechciana inwestycja: kurniki chowu przemysłowego w Różankach

Sprawa biogazowni ma ciąg dalszy i ściśle powiązany. Na działce 319/24 obręb Różanki w bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni planowana jest budowa 33 KURNIKÓW każdy o powierzchni 3,3 tys. m2. W każdym kurniku planowana jest hodowla przemysłowa brojlerów kurzych w ilości 50 tys sztuk. Na każdy kurnik przypadać będzie 6 cykli hodowlanych w roku, co daje nam na jeden kurnik 300 tys kur. Złożona przez inwestora dokumentacja wskazuje na 1 650 000 sztuk bojlerów rocznie (1,65 mln kur rocznie).

Możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami złożonych dokumentów pdt.: “Raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Budowa obiektów inwentarskich 319/24 obr. Różanki” składając do Gminy Kłodawa wniosek o udostępnienie ich powołując się we wniosku na dostęp do informacji publicznych.

60232298_2323520787904690_3318986160381886464_n

Między 2014 a 2018 roku wybuchło 139 protestów przeciwko planom budowy kurników (czytaj więcej). Niestety i nam przyjdzie powiększyć to grono.
O zagrożeniach dla ludzi i środowiska jakie niesie ze sobą ta inwestycja między innymi:
– pogorszenie jakości życia,
– uciążliwość odorowa,
– problem z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych i przenawożeniem gleb,
– zagrożenie chorobami odzwierzęcymi,
– problemy z zagospodarowaniem zwierząt padłych,
– emisję hałasu,
– zanieczyszczenia wód gruntowych, zanieczyszczenie powietrza,
– spadek wartości gruntów,
– zagrożenie własnych biznesów, w tym zahamowanie rozwoju agroturystyki.

Zdjęcie za https://stopfermom.pl/aktualnosci