Budowa biogazowni w Różankach

W związku z planowaną inwestycja biogazowni w Różankach Wójt Gminy Kłodawa informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi do tej inwestycji można składać do 17 maja 2019 r. Wnioski i uwagi możecie również wysyłać na adres mailowy sekretariat@klodawa.pl lub też złożyć je ustnie pod numerem tel. 0-95 7216-676.
Zapoznaj się z raportem.