Miesięczne archiwum: Maj 2019

„W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami historii egipskiej księżniczki z Janczewa”

pragniemy poinformować Was, że jako Radne Sołectwa Janczewo, przy współudziale Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń” napisałyśmy projekt o dotację w ramach edycji programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych. Projekt zatytułowałyśmy „W poszukiwaniu własnej tożsamości – śladami historii egipskiej księżniczki z Janczewa”.

Miło nam poinformować, że pomysł zdobył akceptację jurorów Lokalnej Komisji Grantowej i otrzymaliśmy dofinansowanie. 5 czerwca nastąpi uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej. Już wkrótce przedstawimy Państwu zakres działań związanych z realizacją założeń projektu.

Krystyna Podsiadło
Magdalena Rzeczycka-Więckowska
Radne Sołectwa Janczewo
 61516499_2334820853441350_9223077226004611072_n  61535828_2334820860108016_6511175012056039424_n

zdjęcia za: https://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/c/c…/carnap_martha.html

Stanowisko Rady Gminy Kłodawa ws budowy biogazowni

Poniżej publikujemy stanowisko Rady Gminy Kłodawa w sprawie planowanej w Różankach Szklarnia biogazowni. Jednogłośne i negatywne stanowisko członków Rady Gminy Kłodawa zostanie przedłożone Wójtowi Gminy Kłodawa oraz Inwestorowi.
Dziękujemy Pani Katarzyna Chmiel-Dera,która była wnioskodawczynią dokumentu.

STANOWISKO NR 1/2019 Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie planowanej „Elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Kłodawa” na terenie działki id 080104_2.0009.319/20, którego byłam wnioskodawcą. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa Andrzejowi Koronie oraz Koleżankom i Kolegom Radnym za jeden głos w tej sprawie! Czytaj dalej

Protest przeciwko budowie biogazowni w Różankach

Protest przeciwko budowie biogazowni (oraz planowanych innych inwestycjach powiązanych z biogazownią) zgromadził około 200 osób. Dziękujemy wszystkim osobom, które, pomimo złej pogody przyszły wyrazić swój protest przeciwko budowie biogazowni. Dziękujemy również organizatorce protestu, Pani Katarzyna Chmiel-Dera, radnej Rady Gminy Kłodawa.

Relacja filmowa zobacz
Zdjęcia zobacz

O proteście napisali również: Radio Gorzów , gorzowianin.com , Gazeta Lubuska , gorzowwielkopolski.naszemiasto.com

Równolegle z działaniami społeczeństwa (petycje przeciwko budowie, zgłaszanie wniosków i uwag do inwestycji, protest) zostały podjęte kroki administracyjne. Pozwolę sobie zacytować tu Panią Katarzynę Chmiel- Dura, radną Rady Gminy Kłodawa:  “Na najbliższej sesji Rady Gminy Kłodawa będą dwa ważne punkty, o które wnioskowałam w kontekście budowy biogazowni w Różankach. Będzie to uchwała Rady Gminy Kłodawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa na obszarze Różanki i działkach 319/20 I 319/24, na których planowane są biogazownia i ferma kurza. Chodziło o wprowadzenie do planu zakazu chowu i hodowli zwierząt oraz gospodarki odpadami, w tym biogazowni.Druga sprawa to stanowisko Rady Gminy Kłodawa, wyrażające sprzeciw i dezaprobatę dla inwestycji biogazowni w Różankach. Głosowanie nad tymi dwiema kwestiami 29 maja br.”.

Dziękujemy radnym Rady Gminy Kłodawa oraz Wójt Anne Mołodciak i pracownikom Urzędu Gminy Kłodawa za podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i normalnych standardów życia mieszkańcom Różanek, Janczewa i Wawrowa.

Krystyna PodsiadłoSołtys wsi Janczewo

 60499491_1185297541652290_1090478379544608768_n  60634575_1185297584985619_2845036188555804672_n  61168929_1185297641652280_7549448296046002176_n

PROTEST obywatelski przeciwko budowie biogazowni

Jutro, we wtorek  21 maja o godz. 16:00 na rondzie w Różankach protestujemy przeciwko budowie biogazowni, która jest początkiem planowanych inwestycji, które na zawsze mogą zmienić jakość naszego życia i wpłynąć na zdrowie nas i naszych dzieci.
ZATRZYMAJ BUDOWĘ BIOGAZOWNI !  ZATRZYMAJ BUDOWĘ KURNIKÓW CHOWU PRZEMYSŁOWEGO!

59286203_2313686645554771_1417651353018171392_n

Kolejna niechciana inwestycja: kurniki chowu przemysłowego w Różankach

Sprawa biogazowni ma ciąg dalszy i ściśle powiązany. Na działce 319/24 obręb Różanki w bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni planowana jest budowa 33 KURNIKÓW każdy o powierzchni 3,3 tys. m2. W każdym kurniku planowana jest hodowla przemysłowa brojlerów kurzych w ilości 50 tys sztuk. Na każdy kurnik przypadać będzie 6 cykli hodowlanych w roku, co daje nam na jeden kurnik 300 tys kur. Złożona przez inwestora dokumentacja wskazuje na 1 650 000 sztuk bojlerów rocznie (1,65 mln kur rocznie).

Możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami złożonych dokumentów pdt.: “Raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Budowa obiektów inwentarskich 319/24 obr. Różanki” składając do Gminy Kłodawa wniosek o udostępnienie ich powołując się we wniosku na dostęp do informacji publicznych.

60232298_2323520787904690_3318986160381886464_n

Czytaj dalej

PROTEST

W dniu 21 maja 2019 r. o godz. 16:00 rozpoczynamy protest (manifestację) przeciwko budowie biogazowni w Różankach.

Planowana trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: trasa dookoła ronda im Św. Jana Pawła II, po wyznaczonych przejściach dla pieszych przy ulicach Niepodległości i Gorzowskiej drogami krajowymi nr 22 oraz drogą powiatową Różanki-Janczewo. Zakończenie pod remizą strażacką OSP Różanki

Wszystkie osoby chcące wesprzeć swoją obecnością nasze zgromadzenie ZAPRASZAMY !!!

 60738275_734111966983986_3090896849771429888_n

Budowa biogazowni w Różankach

W związku z planowaną inwestycja biogazowni w Różankach Wójt Gminy Kłodawa informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi do tej inwestycji można składać do 17 maja 2019 r. Wnioski i uwagi możecie również wysyłać na adres mailowy sekretariat@klodawa.pl lub też złożyć je ustnie pod numerem tel. 0-95 7216-676.
Zapoznaj się z raportem.

4 MAJA DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie i wielki dar serca, jakim jest Wasza praca i niesiona pomoc. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo w dzień i w nocy ratujecie ludzkie życie i mienie.
Życzymy wszystkim Strażakom bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Życzymy Wam również zdrowia, jak najwięcej codziennej radości oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Niech patron strażaków, św. Florian, Was chroni.

W imieniu Mieszkańców Janczewa
Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

 Saint_Florian-282x400@2x

Petycja w sprawie biogazowni w Różankach

P E T Y C J A STOP BIOGAZOWNI
W związku z planowaną budową biogazowni w odległości 2,5 km od naszej wsi włączamy się aktywnie w protest przeciwko tej inwestycji. Biogazownia stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. PETYCJA przeciwko biogazowni została wyłożona w sklepach SAWA, LEWIATAN. Prosimy o składanie podpisów.

Przypominamy: biogazownia ma przerabiać 10 tys ton obornika rocznie. Składowanie i przerabianie wiąże się z emisją gazów, płynów, hałasu, zanieczyszczeniu powietrza, gruntów, a także fetorem. Przy tej inwestycji planowana jest budowa 30 kurników na 1 mln kurcząt.

Petycję można także podpisać (imię, nazwisko, adres mailowy, adres) tu:

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Prac

1 MAJ! Ciężką pracą uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Prac. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zechciały poświęcić wolny dzień na rzecz naszej wsi. Efekty naszej pracy możecie podziwiać na zdjęciach udostępnionych przez Panie Magdaleny (Magdalena Trzosek, Magdalena Rzeczycka-Więckowska). Uporządkowaliśmy teren wokół estrady, nasadziliśmy przepiękne krzewy i kwiaty w wytyczonych zieleńcach w centrum wsi. Odkopana została także fontanna. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie przywrócimy jej dawną świetność.

 

58701318_416256478925280_3699967824169533440_n 2 7

Czytaj dalej