OGŁOSZENIE

W imieniu własnym oraz Rady Sołeckiej wsi Janczewo zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się w poniedziałek 24 września o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Janczewie.
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności sołtysa wsi Janczewo
2. Sprawy bieżące
3. Przedstawienie wniosków o podział funduszu sołeckiego na 2019 r., dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie
4. Wolne wnioski
W przypadku braku wymaganego kworum niezbędnego do podjęcia uchwały spotkanie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godz. 18:15.  
Proszę Państwa o liczne przybycie.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

Clipboard01456