Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

Ogłoszenie o bezpłatnych kursach

Szanowni Państwo,
informuję, iż rozpoczynamy nabór na bezpłatne kursy językowe (niemiecki, angielski, francuski; 240 godzin) oraz komputerowy (150 godzin) prowadzony w ramach środków UE* przez Lubuską Akademię Kompetencji Językowych i Komputerowych dla mieszkańców woj. lubuskiego w wielu 25-64 lata. Zajęcia odbywać się będą w grupach 12 osobowych na dwóch poziomach zaawansowania: początkujący i średnio zaawansowani. Kurs obejmuje 240 godziny zajęć. Materiały szkoleniowe (książki, ćwiczenia) kursant otrzyma bezpłatnie. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest certyfikat. Zajęcia odbywać będą się w Janczewie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sołtys wsi Janczewo.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

 37028711_2108316966091741_230142219078598656_n

* Projekt pn. „Lubuska akademia kompetencji językowych i komputerowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Co będzie z naszą szkołą?

Drodzy Mieszkańcy Janczewa,

z przyjemnością chciałam poinformować Państwa, iż w dniu 2 lipca 2018 r. na zaproszenia sołtysa wsi Janczewo odbyło się spotkanie z MINISTER RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Panią ELŻBIETĄ RAFALSKĄ oraz zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu udział wzięli również: Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, Sekretarz Gminy Santok Pan Paweł Pisarek, Zastępca Wójta, Radny naszej wsi Pan Radosław Wołoszczuk, członkowie Rady Sołeckiej wsi Janczewo, Przewodniczący Rady Gminy Pan Damian Kochmański oraz nowo wybrana Dyrektor SP Janczewo Pani Małgorzata Jaśkowiak- Kochmańska.
Spotkanie miało charakter roboczy, a głównym tematem spotkania była pilna potrzeba rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janczewie jak również budowa przedszkola i żłobka.

Wizyta przebiegła w bardzo ciepłej atmosferze pomimo poruszonych istotnych i trudnych tematów. Mamy nadzieję, spotkanie to przyczyni się do podjęcia zdecydowanych działań w celu rozbudowy szkoły jak również powstania przedszkola i żłobka.

Krystyna Podsiadło
Sołtys wsi Janczewo

 36956025_2107701942819910_3574834729389654016_n  37027377_2107701959486575_6826729351669612544_n
 36919034_2107696399487131_7379541691918712832_n  37025669_2107696352820469_336008799238225920_n