Kiedy będzie nowa szkoła?

W dniu 05.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Janczewie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Santok Pana Józefa Ludniewskiego, dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego z mieszkańcami wsi Janczewo.

Z ogromną przykrością i ubolewaniem stwierdzam, że pomimo szerokiej akcji informacyjnej (zaproszenie na profilu janczewo.com, maile, smsy, ogłoszenia na tablicach informacyjnych) na zebraniu obecnych było 19 osób.

Drodzy Mieszkańcy, żłobek, przedszkole i rozbudowana szkoła to warunek dalszego rozwoju naszej wsi. Brak Państwa zainteresowania sprawami rozbudowy szkoły przyczynia się do braku aktywności osób odpowiedzialnych za stan szkoły oraz przedszkola. Niestety projekt „Platan” nad którym przez ostatnie kilkanaście miesięcy pracowaliśmy (także przyjmując kilkukrotnie delegacje z gminy Gusow-Platkow, partnera projektu „Platan”) nie uzyskał środków z funduszy UE. Informacje przekazane przez Wójta Gminy Santok także nie napawają nas optymizmem: w bieżącym roku gmina nie posiada środków na przeprowadzenie jakikolwiek prac związanych z rozpoczęciem rozbudowy budynku szkoły.

W tym roku kalendarzowym kończy się kadencja obecnej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie. Oczekujemy, iż dla przyszłych kandydatów przystępujących do konkursu na tę funkcję priorytetem będzie rozbudowa szkoły i wyrównanie warunków do nauki dzieci z Janczewa i Górek Santockich do poziomu gminnego.
Oczekujemy, że w dokumentacji konkursowej kandydatów znajdzie się przede wszystkim pomysł na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

 szkola

W związku z powyższym Rada Sołecka i Sołtys wsi Janczewo w imieniu mieszkańców wsi Janczewo podjęła decyzję by:
– wystosować wniosek do Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Santok oraz Wójta Gminy Santok o pilne podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków na rozbudowę szkoły, oraz przedszkola z funduszy unijnych, krajowych, wojewódzkich i gminnych oraz przedstawienie w tym zakresie harmonogramu działań.
– wystosować do członków Komisji Konkursowej oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. apel o uwzględnienie podczas wyłaniania dyrektora szkoły pomysłów kandydatów na pozyskanie środków na rozbudowę szkoły, przedszkola i oddziału żłobkowego.

Na koniec apeluję do Państwa o większe zainteresowanie sprawami wsi. Jesteśmy mieszkańcami Janczewa i każdemu z nas powinno zależeć na rozwoju tego miejsca. Tylko przy wspólnym udziale i zaangażowaniu możemy dokonać zmian na lepsze.

Krystyna Podsiadło Sołtys wsi Janczewo, Rada Sołecka Wsi Janczewo