Miesięczne archiwum: Luty 2018

Kiedy będzie nowa szkoła?

W dniu 05.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Janczewie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Santok Pana Józefa Ludniewskiego, dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego z mieszkańcami wsi Janczewo.

Z ogromną przykrością i ubolewaniem stwierdzam, że pomimo szerokiej akcji informacyjnej (zaproszenie na profilu janczewo.com, maile, smsy, ogłoszenia na tablicach informacyjnych) na zebraniu obecnych było 19 osób.

Drodzy Mieszkańcy, żłobek, przedszkole i rozbudowana szkoła to warunek dalszego rozwoju naszej wsi. Brak Państwa zainteresowania sprawami rozbudowy szkoły przyczynia się do braku aktywności osób odpowiedzialnych za stan szkoły oraz przedszkola. Niestety projekt „Platan” nad którym przez ostatnie kilkanaście miesięcy pracowaliśmy (także przyjmując kilkukrotnie delegacje z gminy Gusow-Platkow, partnera projektu „Platan”) nie uzyskał środków z funduszy UE. Informacje przekazane przez Wójta Gminy Santok także nie napawają nas optymizmem: w bieżącym roku gmina nie posiada środków na przeprowadzenie jakikolwiek prac związanych z rozpoczęciem rozbudowy budynku szkoły.

W tym roku kalendarzowym kończy się kadencja obecnej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie. Oczekujemy, iż dla przyszłych kandydatów przystępujących do konkursu na tę funkcję priorytetem będzie rozbudowa szkoły i wyrównanie warunków do nauki dzieci z Janczewa i Górek Santockich do poziomu gminnego.
Oczekujemy, że w dokumentacji konkursowej kandydatów znajdzie się przede wszystkim pomysł na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

 szkola

Czytaj dalej