Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Ogłoszenie

W dniu 28 września (czwartek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Janczewie odbędzie się ZEBRANIE mieszkańców Janczewa. Plan zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej i Sołtysa wsi Janczewo
2. Informacja wójta Gminy Santok Pana Józefa Ludniewskiego dot. spraw bieżących
3. Sprawy bieżące wsi Janczewo
4. Omówienie funduszu sołeckiego na rok 2018 i podjęcie uchwały dot. tegoż funduszu
5. Sprawy dot. mieszkańców wsi- dyskusja
Ze względu na wagę spotkania (zatwierdzenie funduszu sołeckiego na rok 2018) zachęcam i proszę o Państwa obecność na zebraniu.

Sołtys Wsi Janczewo Krystyna Podsiadło

Żubra mamy i my!

W dniu 1 września 2017r. w czasie powrotu z wizyty służbowej w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim Wójt Gminy, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy wpadli na żubra. Żubr spacerował okazale nad brzegiem Warty przed Santokiem. Było to niesamowite przeżycie. Zobacz film
nakręcony przez skarbnika Gminy Pana Andrzeja Szymczaka.