PROJEKT „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”

Drodzy Mieszkańcy Janczewa,

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

ue


1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,

2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,

3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym

4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe dostosowanym do potrzeb (elementy rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej), gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna dla uczestników.

5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,

Projekt skierowany jest do osób:
– bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP)
– korzystających z pomocy społecznej,
– niepełnosprawnych
– rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
– przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,
ZAPRASZAMY!
wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój 204, 205
Koordynator projektu: Joanna Romaniuk tel. 95 7330461
Pracownik socjalny : Hanna Grams tel. 95 7330490,

Krystyna Podsiadło

Sołtys Wsi Janczewo