Miesięczne archiwum: Maj 2016

Koniec problemu elektrowni wiatrowych w Janczewie

W dniu 28 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający w całości Uchwałę Rady Gminy Santok Nr XXXIV/266/13 wprowadzającą zmiany do Studium zagospodarowania przestrzennego gminy, które zapoczątkowały problematyczny dla naszej wsi temat turbin wiatrowych. Zgodnie z otrzymaną informacją z Gminy Santok Wójt Gminy Santok Pan Józef Ludniewski nie złożył odwołania od wyroku. Czytaj dalej