Relacja z zebranie mieszkańców wsi.

W dniu wczorajszym tj.  23 października odbyło się zaplanowane spotkanie Sołtys wsi Pani Krystyny Podsiadło, przedstawicieli Rady Sołeckiej  Pani Marioli Dobrzyńskiej, Pana Grzegorza Wiśniewskiego oraz Pana Radosława Wołoszczuka z mieszkańcami wsi w sprawie planowanej inwestycji OZE – turbin wiatrowych. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom wsi za przybycie i poświęcony czas. Cieszy nas ogromnie, że w tą ważką dla naszej wsi sprawę włącza się co raz większa ilość osób nowo zamieszkałych w Janczewie.

Serdecznie dziękujemy Panu Zbigniewowi Bodnarowi, dziennikarzowi gorzowskiej redakcji Radia Zachód za obecność  na tym ważnym dla nas spotkaniu, jak również za przygotowanie materiału radiowego   Spór o elektrownie wiatrowe w Janczewie.
To już drugi materiał Pana Zbigniewa Bodnara w sprawie turbin wiatrowych w Janczewie. 27 maja 2015 r. ukazała się materiał Wiatraki koło Gralewa budzą wątpliwości?  

Problem OZE w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gralewo przybliżył przybyłym mieszkańcom Janczewa członek Rady Sołeckiej Pan Grzegorz Wiśniewski. Pan Grzegorz Wiśniewski zapoznał mieszkańców z kwestiami prawnymi dot. MPZP Gralewo jaki i najważniejszą obecnie dla nas kwestią zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Lubuskiego Panią Katarzynę Osos Uchwały nr XXVII/211/13 Rady Gminy Santok z dnia 21.03.2013 r. dot. MPZP Gralewo.

Sprawozdanie z przeprowadzonych w imieniu swoich członków działań złożył także przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Janczewie Pan Andrzej Klepczuk (pobierz dokument Protokół ).

Sołtys Krystyna Podsiadło
Rada Sołecka wsi Janczewo.

zebranie

Zebranie mieszkańców. Janczewo 23.10.2015. Fot. Pan Zbigniew Bodnar.

zebranie2

Sołtys wsi Janczewo oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej. Janczewo 23.10.2015. Fot. Pan Zbigniew Bodnar.